Actions

Sega Ages 2500 Series Vol. 27: Panzer Dragoon

From Sega Retro

n/a
Notavailable.svg
Sega Ages 2500 Series Vol. 27: Panzer Dragoon
Publisher: Sega
Developer:
Developer(s) of original games: Team Andromeda
System(s): PlayStation 2
Original system(s): Sega Saturn
Genre: Shoot-'em-Up


Number of players: 1
Release Date RRP Code
Sony PlayStation 2
JP
¥2,500 (2,625)[1] SLPM-62718
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.

Sega Ages 2500 Series Vol. 27: Panzer Dragoon (SEGA AGES 2500シリーズ Vol.27 パンツァードラグーン) is the twenty-seventh entry in the Sega Ages 2500 series for the PlayStation 2.

This game is an enhanced version of Panzer Dragoon, fearuting both a original mode (almost identical to the Sega Saturn original) and "arrange" mode, sporting a few graphical improvements. There are also a number of extra options.

Production credits

 • Creative Producer: Yosuke Okunari
 • Game Developed by: Land Ho!
 • Director: Tomohiro Kondo
 • Programmer: Shuji Abe, Akira Arai
 • Designer: Kazuki Mitsumoto, Takehiko Miura, Jina Tsukahara, Shinpei Hubasami
 • Project Manager: Yasufumi Sakashita
 • Producer: Masanobu Tsukamoto
 • Promotion: Mitsuru Takahashi, Takayoshi Ohuchi, Mariko Takeda, Kazuhiro Asami, Youko Fukazawa, Ikou Ishizaka
 • Publicity: Yasushi Nagumo, Kenichi Hashimoto, Mamoru Kodama
 • Web Design: Mutshiro Fujii, Masaya Miyauchi, Mitsuaki Sugibayashi
 • Sales: Akira Nomoto, Koji Nagata, Toru Yasuda, Tomoaki Ishidao, Yoshihito Endo, Teruyuki Awaji, Yasunobu Masahiro, Katsushi Yasuda, Yusuke Watanabe, Nobuhiro Tanaka, Toshiyuki Tanaka, Katsutoshi Memezawa, Toyota Tokoro, Akihide Ichimura, Yosuke Kudo, Tetsuo Sasaki, Tomohiko Hayashi, Shunsuke Kitayama, Hiroshi Iizuka, Takehiro Yoshida, Takauki Murata
 • Production Control: Tomoki Kaji, Hitoshi todo
 • Software Package & Software Manual Design: Yoshihiro Sakuta, Naohiko Iida, Masaru Kobayashi
 • Software Test: Junichi Shimizu, Akira Nishikawa, Kazuhiko Morii, Akira Terasawa, Yutaka Kawasaki
 • Special Thanks: Kenichi Shinjo, Kouji Aizawa (enterbrain), Yukio Futatsugi (Microsoft), Manabu Kusunoki (Artoon), Junichi Suto (Land Ho!), Hiroyuki Kawaguchi, Shigeru Kurihara, Akihiko Mukaiyama, Misaga Kitamura, Takashi Iwade, Tomonori Sawada, Ikuo Ishizaka, Masaru Setsumaru, Ryo Yokokawa, Seijiro Sannabe, Nobunao Morita


Sega Ages 2500 Series Producer: Kagesei Shimomura

© Sega Corporation, 1995, 2006

Magazine articles

Main article: Sega Ages 2500 Series Vol. 27: Panzer Dragoon/Magazine articles.

Physical scans

PlayStation 2, JP
SegaAges2500 V27 JP Box.jpg
Cover
SegaAges2500 V27 PS2 JP Disc.jpg
Disc

External links

References

 1. 1.0 1.1 http://www.jp.playstation.com/software/title/slpm62718.html (archived 2006-11-28 01:12)


Games in the Sega Ages Series
Sega Saturn
Syukudai ga Tant-R (1996) | Space Harrier (1996) | OutRun (1996) | After Burner II (1996) | Rouka ni Ichidant-R (1996) | Fantasy Zone (1997) | Memorial Selection Vol. 1 (1997) | Columns Arcade Collection (1997) | Memorial Selection Vol. 2 (1997) | Power Drift (1998) | Phantasy Star Collection (1998) | Galaxy Force II (1998) | I Love Mickey Mouse/I Love Donald Duck (1998)
Sega Ages: Volume 1 (1997)
Sony PlayStation 2
Vol. 1 (2003) | Vol. 2 (2003) | Vol. 3 (2003) | Vol. 4 (2003) | Vol. 5 (2003) | Vol. 6 (2003) | Vol. 7 (2003) | Vol. 8 (2004) | Vol. 9 (2004) | Vol. 10 (2004) | Vol. 11 (2004) | Vol. 12 (2004) | Vol. 13 (2004) | Vol. 14 (2004) | Vol. 15 (2004) | Vol. 16 (2004) | Vol. 17 (2005) | Vol. 18 (2005) | Vol. 19 (2005) | Vol. 20 (2005) | Vol. 21 (2005) | Vol. 22 (2005) | Vol. 23 (2005) | Vol. 24 (2006) | Vol. 25 (2006) | Vol. 26 (2006) | Vol. 27 (2006) | Vol. 28 (2006) | Vol. 29 (2007) | Vol. 30 (2007) | Vol. 31 (2007) | Vol. 32 (2008) | Vol. 33 (2008)
Sega Classics Collection (2005)
Xbox 360
Sony PlayStation 3
Monster World Collection (2012) | Sega Classics Collection (2012) | Golden Axe Collection (2012) | Bare Knuckle Collection (2012) | ToeJam & Earl Collection (2012)
Sega Ages related media
Music
Sega Ages Sound Track The Best Plus (2004) | Sega Classics Collection (2005) | Space Harrier II: Space Harrier Complete Collection Original Soundtrack (2005) | New Century (2006) | Bare Knuckle Original Soundtrack (2012)