Infinite Space/Production credits

From Sega Retro

Back to: Infinite Space.
Development
 • Main Programmer: Masaki Higuchi
 • Second Programmer: Masaki Ogawa
 • Chief Designer: Naoki Terashima
 • Designers: Naoki Iwasaki, Naoki Kajisa, Masae Kobayashi, Ayami Suesada
 • Planners: Miki Kusano, Masafumi Nukita
 • Character Designer: Sawaki Takeyasu (crim), Tatsuro Iwamoto
 • Spaceship Designer: Kazutaka Miyatake (Studio Nue Co. Ltd), Junji Okubo (Izmojuki), Naohiro Washio, Goro Murata, Mitsuru Hashimoto, Yasushi Yamaguchi, Kenji Teraoka, Tetsuya Shinkai
 • Special Thanks: Hiroshi Takekawa (Studio Nue Co. Ltd), Shigeru Morita (Studio Nue Co. Ltd)
Spaceship Modeling / Movie
 • XAX Entertainment Inc.: Yoshihisa Shimizu, Kazuya Nanjo, Syuehi Akaha, Takahiro Furuya, Ken Mochizuki, Junichi Sakamoto, Katsuhiko Shiono
In-Game Character Art
 • Alvion Company, Ltd.: Koji Yamaguchi, Ryoko Hori, Ryosuke Fukao, Tomoko Futami, Yuji Nakagama
 • Nijumaru Studio Inc.: Junji Yoshikawa, Yumi Tanaka, Harumi Kawai, Yukiko Motoyama, Takashi Yamasaki
 • Media JuGGLer Co., Ltd: Takeshi Saitou
Sound
Voice Recording & Casting
 • Waterorion Co., Ltd.: Orine Fukushima, Greg Sullivan
Voice Actors
 • Yuri, the Boy: Romi Park
 • Yuri, the Man: Toshiyuki Morikawa
 • Chelsea: Ryoko Shintani
 • Tosca: Yuka Shioyama
 • Vallantine: Banjo Ginga
 • Dellaconda: Chafurin
 • Aki Yasunaga, Takanori Fukawa, Kouko Tsukimoto
 • Singer: Chieko Nishimura
Recording Studio
 • Studio JAKE: Masanori Odatsu
 • Voice Recording Studio: Studio Ryu-no-Dohkutsu
Sound Effect
 • Fizz Sound Creation co., ltd.: Kentarou Washio
Orchestra
 • Compose & Conduct: Masamicz Amano
 • Musical Performance: Tokyo Symphony Orchestra
 • Recorded At: Muza Kawasaki Symphony Hall
 • Engineer: Hirofumi Sako
 • Second Engineers: Ryuichi Misawa, Hideyuki Arima
 • Recording Director: Carl Gonzalez
 • Director: Kotaro Kamada
 • Recording Producer: Fumitaka Shibata (Wave Master Inc.)
Promotion Video
 • Director: Yasufumi Soejima
 • Producers: Hiroki Yoshioka (Gonzo), Eiji Mizutani (Production I.G)
 • Animation Producer: Jun Kato
 • Character Designer: Fumitoshi Oizaki (Encourage Films)
 • Art Directors: Ryusei Nishino (bamboo), Yusuke Takeda (bamboo)
 • Concept Designer: Ryouma Tsuchiya
 • Monitor Designer: Natsuko Sato
 • CG Directors: Kenji Isobe, Tomoaki Kaneko
 • Color Key: Hiromi Uchibayashi
 • Director of Photography: Naoki Kitamura
 • Editor: Takashi Horiuchi
 • Compose & Conduct: Masamichi Amano
 • Musical Performance: Tokyo Symphony Orchestra
 • Animation Produced by: Gonzo/Production I.G
Guests
 • Designers: Tatsuya Izumi (Orbitallink), Naoki Tsuta (Alvion Company, Ltd.), Syuuto Hoshino
 • Planner: Naoki Saito (Fellows Inc.)
Cinematics
seven
 • Producers: Taku Horie, Kazuhiro Saitou
 • Director: Toshihito Naka
 • Storyboards: Norikatsu Nakano, Motohide Nishimura, Tsutomu Kikuchi, Genichirou Kondou, Hajime Yoshida, Chiyoko Sakamoto, Toshiomi Iizumi
 • Color Key: Yukari Fujiki
 • Art Directors: Shinji Katahira (Studio Acanthus), Yuko Nakata (Studio Acanthus)
 • Tomoaki Higuchi, Tomoaki Ooya, Junnosuke Tamaya, Hisami Sota, Kouji Masuda, Sayako Takai, Hitomi Mizowaki, Chie Terada, Chiyomi Tajitsu, Daisuke Yukami, Hiroko Takahashi, Masami Egashira, Kazue Matsumoto, Shinpei Otowa, Yuta Inoue, Erika Okabayashi, Yuki Yamamoto, Yuuki Nanbu, Takahiro Nagao, Asuka Kondou, Norishige Matsumura, Yutaka Hamabata, Hiroshi Yamaguchi, Emi Izuno, Midori Doryo, Sayaka Sugioka, Seiji Gotou, Asuka Sano, Ayumi Yoneda, Kenya Mizuno, Yoshiteru Ueno, Aki Yoshikawa, Jiro Murohoshi, Nobuaki Hiraga, Yousuke Togo, Yuta Matsumoto, Hiroyuki Tsujii
 • Executive Producer: Tatsuya Minami
 • Assistant Producer: Shinya Takagi
 • Marketing & Publicity: Ayumi Terada
 • Trailer: Kouichi Hidaka
 • Web Designer: Teppei Shimizu
 • Quality Control: Masahiro Okamoto
 • Special Thanks: Seigo Tabira, Koichi Minami
 • Producer: Atsushi Inaba
 • Director: Hifumi Kouno (Nude Maker Inc.)
 • ©SEGA
Source:
In-game credits

References


Infinite Space

InfiniteSpace title.png

Main page | Comparisons | Credits | Magazine articles | Reception


Books: (2009)
Music: (2009)

No results