Nobunaga no Yabou: Haouden/Region coding

From Sega Retro

Back to: Nobunaga no Yabou: Haouden.

NTSC-J ROM

NobunaganoYabouHaouden title.png

NTSC-J console
Works as expected.

NobunaganoYabouHaouden title.png

NTSC-U console
Works as expected.

NobunaganoYabouHaouden title.png

PAL console
Unoptimised.