Primeval Hunt

From Sega Retro

n/a

PrimevalHunt title.png

Primeval Hunt
System(s): Sega Lindbergh Red
Publisher: Sega
Developer:
Genre: Shoot-'em-Up

Number of players: 1-2
Release Date RRP Code
Arcade (Lindbergh Red)
US
$? ?
Arcade (Lindbergh Red)
UK
£? ?
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.


Primeval Hunt is a light gun game released for Sega Lindbergh arcade hardware in 2008. Sega Logistics Service announced it would end service on the machines on March 31, 2017.[1]

Production credits

 • Coordinator: Tad Nagamatsu, Jay Kuan
 • Production: Kiyotsugu Nishimura, Tomohiro Saito, Yoshikazu Wakasugi
 • Product Manager: Kazuhito Kohno, Seigo Ito
 • Direction Coordinator: Hideaki Hamachi, Akane Udatsu
 • Program Coordinator: Masahiro Taguchi, Kanta Kawasaki
 • Graphic Coordinator: Tomonari Sakai, Kunihiko Wadamoto
 • Sound Designer: Makoto Tomozawa, Atsushi Mori (Designwave co., ltd.)
 • Voice Actor: Gary Tegler
 • Special Thanks: Hironobu Inagaki, Koji Nakashima (Digital Hearts Co., Ltd.), Yuji Shiraishi (Digital Hearts Co., Ltd.), Tsuguo Nagahata (Digital Hearts Co., Ltd.)
 • Game Designer: Junki Kamishima, Sayaka Yamato, Tetsuya Shimada
 • Script Designer: Junki Kamishima, Toshihiro Nakagawa, Seji Ohshima, Yoshihito Okuno
 • Programmer: Kaoru Mizoguchi, Hiroki Horiguchi, Mitsutaka Fukuhara, Atsushi Nakano, Toru Inoue
 • 3D Character Artist: Kazuki Kawamura, Megumi Yamashita, Yusuke Maeda, Natsuhiko Tanaka, Misako Shinohara, Tsuneo Suenaga, Satoru Furutanti
 • 3D Character Animator: Kazuki Kawamura, Yusuke Maeda, Tetsuya Ikeda, Yumiko Ishino, Tetsuya Tateishi, Yuki Maruyama, Kenji Kobayashi
 • 3D Background Artist: Hidehiko Motono, Shintaro Washimoto, Kentaro Yamamoto, Yohei Yamada, Fumi Kawashima
 • 2D User Interface Artist: Kazuhito Usui, Sho Kazamori, Toshihiro Maeda, Noboyuki Kuruma, Syoji Kaiami
 • FX Artist: Naoki Kakashiba
© SEGA

Digital manuals

Promotional material

Photo gallery

Physical scans

References