Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare/Technical information

From Sega Retro

Back to: Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare.

ROM dump status

System Hash Size Build Date Source Comments
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
659,646,624 1998-03-17 CD-ROM (JP) GS-9169 (Disc 1) V1.002
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
659,037,456 1998-03-17 CD-ROM (JP) GS-9169 (Disc 2) V1.002
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
660,535,680 1998-03-17 CD-ROM (JP) GS-9169 (Disc 3) V1.002
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
659,646,624 1998-03-24 CD-ROM (JP) GS-9198 (Disc 1) V1.004
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
659,037,456 1998-03-24 CD-ROM (JP) GS-9198 (Disc 2) V1.004
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
660,533,328 1998-03-24 CD-ROM (JP) GS-9198 (Disc 3) V1.004

Identifiers

ROM headerSaturn (NTSC-J) GS-9169 (Disc 1)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 32
31 39 39 38 30 33 31 37 43 44 2D 31 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.002
19980317CD-1/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             Saturn (NTSC-J) GS-9169 (Disc 2)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 32
31 39 39 38 30 33 31 37 43 44 2D 32 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.002
19980317CD-2/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             Saturn (NTSC-J) GS-9169 (Disc 3)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 32
31 39 39 38 30 33 31 37 43 44 2D 33 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.002
19980317CD-3/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             
Saturn (NTSC-J) GS-9198 (Disc 1)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 34
31 39 39 38 30 33 32 34 43 44 2D 31 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.004
19980324CD-1/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             Saturn (NTSC-J) GS-9198 (Disc 2)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 34
31 39 39 38 30 33 32 34 43 44 2D 32 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.004
19980324CD-2/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             Saturn (NTSC-J) GS-9198 (Disc 3)
Offset Contents (hexadecimal) Decoded text
00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070
00000080
00000090
000000A0
000000B0
000000C0
000000D0
000000E0
000000F0
53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20
53 45 47 41 20 45 4E 54 45 52 50 52 49 53 45 53
47 53 2D 39 31 36 39 20 20 20 56 31 2E 30 30 34
31 39 39 38 30 33 32 34 43 44 2D 33 2F 33 20 20
4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4A 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
53 41 4B 55 52 41 20 54 41 49 53 45 4E 32 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SEGA SEGASATURN 
SEGA ENTERPRISES
GS-9169   V1.004
19980324CD-3/3  
JT              
JM              
SAKURA TAISEN2  
                
                
                
                
                
                
                
                
  P             


CD-ROM identifiers

Saturn version

Abstract (SKRA_ABS.TXT) contents 
セガサターン用ソフト「サクラ大戦2」は、「サクラ大戦」の
続編として制作されたドラマチックアドベンチャーゲームです。
大帝国劇場内で起こるイベントで構成されるアドベンチャーパートと
ユニットを操作して戦略を立てる戦闘パートでストーリーが進んでいきます。

アドベンチャーパートでは、LIPSを進化させた「W-LIPS」
「タイミングLIPS」「クリックLIPS」が追加され、
戦闘パートでは、必殺攻撃のエフェクトが進化し、新たに隊長コマンドや
協力攻撃、作戦選択が追加されました。
グラフィックのクオリティ、ボリュームも前作に比べ格段に向上しています。

太正桜に浪漫の嵐!!
「サクラ大戦2」お楽しみください。
Bibliography (SKRA_BIB.TXT) contents 
「サクラ大戦」
Copyrights (SKRA_CPY.TXT) contents 
 (C)SEGA ENTERPRISES,LTD., 1996,1998
 (C)RED 1996,1998

Note:Disc1-3 are same.

Track list

Saturn, Disc 1

1. Data track (61:58) 
2. CD Warning message (special) 1 (00:21) 
Running time: 62:19

Saturn, Disc 2

1. Data track (61:40) 
2. CD Warning message (special) 2 (00:36) 
Running time: 62:16

Saturn, Disc 3

1. Data track (61:53) 
2. CD Warning message (special) 3 (00:31) 
Running time: 62:24


References


Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare

SakuraTaisen2 title.png

Main page | Comparisons | Credits | Magazine articles | Reception | Merchandise | Technical information


Books: Sakura Taisen 2 Hanagumi Nyuutai Annai (1998) | Sakura Taisen 2 Kouryaku Hanagoyomi: Joukan (1998) | Sakura Taisen 2 Kouryaku Hanagoyomi: Gekan (1998) | Sakura Taisen 2 Kouryaku Guide Book: Ti no Maki (1998) | Sakura Taisen 2 Piano Hikigatari Kayou Zenshuu (1998) | Sakura Taisen 2 Kouryaku Guide Book: Ten no Maki (1998) | Sakura Taisen 2 Tettei Kouryaku Guide (1998) | Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare Genga & Settei Shiryoushuu (1998) | Sakura Taisen 2 Tettei Kouryaku Guide Zouho Kaitei ban (2000)
Music: Geki! Teikoku Kagekidan (1998) | Sakura Taisen 2 Kayou Zenshuu (1998) | Sakura Taisen 2 Jouki Chikuonkan (1998)
Videos: Sakura Taisen 2: Denei Junbi Gou (1998)

No results