CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen Original Sound Track

From Sega Retro

CRRyugaGotokuKenzanOST CD JP Box.jpg
CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen Original Sound Track
Format(s): CD
Record label: Sega
Release Date RRP Code
Compact Disc
JP

This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen Original Sound Track (CR龍が如く見参! 天照祗園編 ORIGINAL SOUND TRACK) is an album containing music from CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen.

Track list

Physical scans

CD, JP
CRRyugaGotokuKenzanOST CD JP Box.jpg
Cover
CRRyugaGotokuKenzanOST CD JP Inlay.jpg
Inlay

External links

References
Yakuza/Ryu ga Gotoku series of games
Yakuza (Kiwami) (2005) | Yakuza 2 (Kiwami 2) (2006) | Yakuza 3 (2009) | Yakuza 4 (2010) | Yakuza 5 (2012) | Yakuza 0 (2015) | Yakuza 6: The Song of Life (2016) | Yakuza: Like a Dragon (2020) | Like a Dragon: Infinite Wealth (2024)
Spin-offs
Ryu ga Gotoku Kenzan! (2008) | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou (2010) | CR Ryu ga Gotoku Kenzan! (2011) | Yakuza: Dead Souls (2011) | Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen (2012) | Ryu ga Gotoku: Ishin! (2014) | CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen (2015) | Pachislot Ryu ga Gotoku of the End (2015) | Fist of the North Star: Lost Paradise (2018) | Judgment (2018) | Ryu ga Gotoku Online (2018) | Streets Of Kamurocho (2020) | Lost Judgment (2021) | Like a Dragon: Ishin! (2023) | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (2023)
Compilations
Ryu ga Gotoku 1&2 HD Edition (2012) | Yakuza 6: The Song of Life and Yakuza 0 Digital Bundle (2018) | The Yakuza Remastered Collection (2020)
Yakuza/Ryu ga Gotoku related media
Music
Ryu ga Gotoku 4 Densetsu wo Tsugumono Original Soundtrack Vol.1 (2010) | Ryu ga Gotoku 4 Densetsu wo Tsugumono Original Soundtrack Vol.2 (2010) | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou Original Soundtrack (2010) | Ryu ga Gotoku of the End Original Soundtrack Vol.1 (2011) | Ryu ga Gotoku of the End Original Soundtrack Vol.2 (2011) | Majima no MajiROCK (2012) | Entenka / Shonan no Kaze (2012) | Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono Original Soundtrack Vol.1 (2012) | Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono Featured Songs (2012) | Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono Original Soundtrack Vol.2 (2012) | Ryu ga Gotoku Ishin! Original Soundtrack Vol.1 (2014) | Ryu ga Gotoku Ishin! Original Soundtrack Vol.2 (2014) | Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho Original Soundtrack Side A (2015) | Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho Original Soundtrack Side B (2015) | Ryu ga Gotoku Kiwami Original Soundtrack (2016)
Music
Ryu ga Gotoku & Ryu ga Gotoku 2 Original Sound Track (2007) | Ryu ga Gotoku Kenzan! Original Soundtrack (2008) | Loser (2009) | Ryu ga Gotoku 3 Original Soundtrack (2009) | Ryu Uta: Ryu ga Gotoku Karaoke Best Selection (2011) | Ryu ga Gotoku The Best Original Sound Track (2011) | Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen Original Soundtrack (2012) | Ryu Uta: Ryu ga Gotoku 5 The Best Songs Collection (2012) | Ryu ga Gotoku Series Best Soundtrack (2014) | Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho - 80's Hits! Collection (2015) | CR Ryu ga Gotoku Kenzan! Tenshou Gion-hen Original Sound Track (2016) | Ryu ga Gotoku 6: Inochi no Uta Original Soundtrack (2017) | Majima Best: Ryu ga Gotoku Goro Majima Karaoke All Time Best Collection (2017) | Judge Eyes: Shinigami no Yuigon Original Soundtrack (2018) | Lost Judgment: Sabaka Rezaru Kioku Original Soundtrack (2021) | Yakuza 0 (2021) | Yakuza: Like a Dragon (2023) | Ryu ga Gotoku 7 Gaiden Na wo Keshita Otoko Original Sound Track (2023)
Book
Ryu ga Gotoku Kouryaku Shinan no Sho (2005) | Ryu ga Gotoku Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2006) | Yakuza Official Strategy Guide (2006) | Ryu ga Gotoku 2 Kouryaku Shinan no Sho (2006) | Ryu ga Gotoku 2 Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2007) | Ryu ga Gotoku Kenzan! Kouryaku Shinan no Sho (2008) | Ryu ga Gotoku Kenzan! Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2008) | Ryu ga Gotoku 3 Kouryaku Shinan no Sho (2009) | Ryu ga Gotoku 3 Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2009) | Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono Kouryaku Shinan no Sho (2010) | Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2010) | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou Kouryaku Shinan no Sho (2010) | Ryu ga Gotoku Thank You no Sho (2010) | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2010) | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou (2010) | Ryu ga Gotoku of the End Kouryaku Shinan no Sho (2011) | Ryu ga Gotoku of the End Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2011) | Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen Kouryaku Shinan no Sho (2012) | Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2012) | Ryu ga Gotoku 5: Yume, Kanaeshi Mono Kouryaku Shinan no Sho (2012) | Ryu ga Gotoku 5: Yume, Kanaeshi Mono Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2013) | Ryu ga Gotoku Ishin! Kouryaku Shinan no Sho (2014) | Ryu ga Gotoku Ishin! Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2014) | Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho Kouryaku Shinan no Sho (2015) | Ryu ga Gotoku 0: Chikai no Basho Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2015) | Ryu ga Gotoku Series 10 Shuunen Kinen Hon Ryuu Taizen (2016) | Ryu ga Gotoku 6: Inochi no Uta Kouryaku Shinan no Sho (2017) | Ryu ga Gotoku 6: Inochi no Uta Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2017) | Hokuto ga Gotoku Tenha no Sho (2018) | Judge Eyes: Shinigami no Yuigon Perfect Report (2019) | Ryu ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue: Kasuga Ichiban Tabidachi no Sho (2020) | Ryu ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2020) | Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku Perfect Report (2021) | Ryu ga Gotoku 7 Gaiden Na wo Keshita Otoko Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2023) | Ryu ga Gotoku 8 Kanzen Kouryaku Kyoku no Sho (2024)
Film
Ryu ga Gotoku: Joshou (2006) | Like a Dragon (2007)
Other List of Yakuza merchandise